De Groningse Blindenstichting

Visueel gehandicapten hebben soms extra voorzieningen nodig bijvoorbeeld in verband met een studie of om een sport, hobby of andere activiteit te kunnen beoefenen. Vaak worden deze voorzieningen vergoed.

Toch bestaat de mogelijkheid dat u tevergeefs aanklopt bij instanties voor een financiële bijdrage. In dergelijke gevallen kan De Groningse Blindenstichting wellicht uitkomst bieden.

De Groningse Blindenstichting

Secretariaat:
De Stelling 9
9774 RB Adorp
telefoon 06 18514120

E-mail
Website www.groningseblindenstichting.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40024507

Doelstelling

De Groningse Blindenstichting werd in 1925 opgericht. Het algemene doel van de stichting is het maatschappelijk, geestelijk en lichamelijk welzijn van visueel gehandicapten te bevorderen. Dat doet de Stichting door hulpmiddelen of financiële middelen te verstrekken. 

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van legaten, schenkingen.

Samenstelling van het bestuur in 2018:

de heer prof.dr. Tj. Zandberg voorzitter
mevrouw G.A.P. Schuurmans-Aelberts secretaris
de heer J.de Vries RA penningmeester
mevrouw drs. M.W. Hendriks oogarts, lid
mevrouw M. Adriaansen lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden . Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten bij het uitvoeren van hun bestuurstaak. De Stichting heeft geen betaalde en/of vrijwillige medewerkers, anders dan bovengenoemde bestuursleden.

Voorkeurs weergave